UUTTA! Pro Laadunhallinnan laaja versio

Organisaation toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja vaatimukset sen mukana. 

Tarvitsetteko nyt ja tulevaisuudessa laadunhallinta- tai toimintajärjestelmää esimerkiksi seuraavista syistä?

 • Kehittämään omaa toimintaanne ja sen laatua.
 • Varmistamaan, että yritys pystyy jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tuote- ja palvelutarpeisiin.  
 • Selkeyttämään vastuunjakoa ja parantamaan riskienhallintaa.
 • Parantamaan henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista.
 • Vähentämään laatukustannuksia.
 • Parantamaan kilpailukykyä ja vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin.
 • Kasvattamaan asiakkaiden luottamusta ja sitoutumista yritykseenne sekä auttamaan uusien asiakkaiden hankinnassa.
 • Parantamaan asiakkaiden edellyttämää laadunhallinnan ja toiminnan dokumentaatiota.
 • Tilaajien tarjouspyynnöt edellyttävät aiempaa vaativampaa dokumentaatiota ja/tai laatujärjestelmää.
 • Tilaajalla on oma laatujärjestelmä, ja he auditoivat sen mukaisesti kumppaninsa.

Pystymme tarjoamaan käyttöönne uuden ja laajemman palvelukokonaisuuden!

 • Erittäin kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen pilvipalvelun korvaamaan perinteiset ja hankalasti hallittavat dokumentit.
 • Kaikkien yleisimpien standardien mukaiset järjestelmät samalla palvelulla.
 • Valmiita laadunhallinnan ammattilaisten suunnittelemia lomakepohjia.
 • Valmiita ohjeita ja tukimateriaalia työn helpottamiseksi.
 • Laatujärjestelmän rakentamista tukevia muita Pro-palveluita (esimerkkejä alempana).
 • Tarvittaessa kokeneen yhteistyökumppanin käyttöönne tutustumishintaan!

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

Pro Laadunhallinnalla rakennettu laadunhallinta- tai toimintajärjestelmä on mahdollista halutessanne auditoida ja sertifioida akreditoitujen laitosten toimesta.

Sertifioidun laatujärjestelmän etuja:

 • Tukee yrityskuvan rakentamista (sertifiointimerkintää voi käyttää mm. markkinointiviestinnässä) 
 • Sertifikaatti on tunnustettu kaikkialla maailmassa – auttaa kansainvälisessä kilpailussa
 • Sertifikaatti on ulkopuolisen tahon myöntämä luotettava osoitus siitä, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä

Pro Laadunhallintaa hyvin täydentäviä palveluita:

www.poikkeamienhallintajarjestelma.fi

 

www.riskienhallinta.org

 

www.hr-jarjestelma.com

 

www.tietosuojajarjestelma.fi

 

www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi

 

www.vastuullisuusraportti.fi

 

www.hseq-jarjestelma.fi/pro-hseq

 

 

Palvelukokonaisuutemme on laajentunut ja käsittää jo yli 25 erilaista palvelua.

Palvelua toteuttamassa