Etusivu » Pro Ilmoitus

Tervehdi poikkeamaa ilolla

Jaa sivu:

Usein ajatellaan, että hyvä ja laadukas organisaatio toimii virheettömästi. Poikkeamia pidetään epätoivottuina, ehkä jopa merkkeinä pienemmästä tai isommasta epäonnistumisesta. Kuitenkaan inhimillinen toiminta ei koskaan voi olla täysin virheetöntä. Varsinkin kun halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin, tehdään väistämättä välillä myös virheitä. Uusi tuote ei ehkä täysin vastannutkaan asiakkaan tarpeita, luvatusta aikataulusta myöhästyttiin tai tavarantoimittajan toimittamissa osissa oli puutteita. Toimivakaan riskienhallinta ei pysty ennakoimaan jokaista asiaa ja yksityiskohtaa.

Olennaista onkin, miten sattuneisiin poikkeamiin reagoidaan, ja osataanko niitä käyttää apuna toiminnan ja tuotteiden laadun kehittämisessä. Erinomaiseen laatuun pyrkivä organisaatio seuraa poikkeamiaan jatkuvasti. Se kannustaa henkilöstöään ilmoittamaan kaikki havaitsemansa virheet, kerää ne systemaattisesti toimivaan järjestelmään, analysoi poikkeamien syyt ja parantaa toimintaansa niistä opitun perusteella. Avainasia ei olekaan siis poikkeamien täydellinen välttäminen, vaan poikkeamista oppiminen. Hyvä poikkeamien käsittelyn järjestelmä auttaa organisaatiota jatkuvasti oppimaan ja kehittymään.

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia poikkeamailmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • väkivaltariskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työturvallisuus
  • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi vaihtoehtoa: lyhyt ja pitkä ilmoitus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
  • oma ilmoituslomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • oma käsittelylomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • yleiset uhka- ja väkivaltatilanteet (kaikki työpaikat)
 • häirintä työssä
  • työssä koettu häirintä tai epäasiallinen kohtelu
  • seksuaalinen häirintä
 • työssä kuormittuminen
 • tietosuoja
  • tietoturvaloukkaukset
  • muut merkittävät havainnot ja ongelmat
 • sisäilmaongelmien ilmoituslomake
 • laatupoikkeamat
  • asiakasreklamaatio
  • ympäristövahinko
  • auditointihavainto
  • tuotteen laatupoikkeama
  • palvelun laatupoikkeama
  • toimituspoikkeama
  • turvallisuuspoikkeama
  • sisäinen poikkeama
  • alihankkijoihin liittyvä poikkeama
  • muu, mikä?

Laaja versio

Dashboardit
 • muistutukset
 • poikkeamat

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Olemme tehneet päiväkodeille ja erilaisille oppilaitoksille oman version Pro Ilmoituksesta. Lastentarhanopettajat, opettajat ja myös muu henkilökunta joutuu liian usein uhkailun ja väkivallan kohteeksi ja näistä tilanteista olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman usein  – ja vaivattomasti. Valmiiksi mietittyjen lomakkeiden avulla on mahdollista toimia myös nopeasti ja järjestelmällisesti.

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet pilvipalvelustamme oman version heitä varten.

Pro Ilmoitus soveltuu myös loistavasti laatupoikkeamien ilmoittamiseen:

 • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
 • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Scroll to Top