Etusivu » Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinnan laaja versio

Jaa sivu:

Organisaation toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja vaatimukset sen mukana. 

Tarvitsetteko nyt ja tulevaisuudessa laadunhallinta- tai toimintajärjestelmää esimerkiksi seuraavista syistä?

 • Kehittämään omaa toimintaanne ja sen laatua.
 • Varmistamaan, että yritys pystyy jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tuote- ja palvelutarpeisiin.  
 • Selkeyttämään vastuunjakoa ja parantamaan riskienhallintaa.
 • Parantamaan henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista.
 • Vähentämään laatukustannuksia.
 • Parantamaan kilpailukykyä ja vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin.
 • Kasvattamaan asiakkaiden luottamusta ja sitoutumista yritykseenne sekä auttamaan uusien asiakkaiden hankinnassa.
 • Parantamaan asiakkaiden edellyttämää laadunhallinnan ja toiminnan dokumentaatiota.
 • Tilaajien tarjouspyynnöt edellyttävät aiempaa vaativampaa dokumentaatiota ja/tai laatujärjestelmää.
 • Tilaajalla on oma laatujärjestelmä, ja he auditoivat sen mukaisesti kumppaninsa.

Pystymme tarjoamaan käyttöönne uuden ja laajemman palvelukokonaisuuden!

 • Erittäin kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen pilvipalvelun korvaamaan perinteiset ja hankalasti hallittavat dokumentit.
 • Kaikkien yleisimpien standardien mukaiset järjestelmät samalla palvelulla.
 • Valmiita laadunhallinnan ammattilaisten suunnittelemia lomakepohjia.
 • Valmiita ohjeita ja tukimateriaalia työn helpottamiseksi.
 • Laatujärjestelmän rakentamista tukevia muita Pro-palveluita (esimerkkejä alempana).
 • Tarvittaessa kokeneen yhteistyökumppanin käyttöönne tutustumishintaan!

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Perusversio tukee seuraavia standardeja:
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen
Voitte luoda ja ylläpitää myös englanninkielisiä järjestelmiä:
 • ISO 9001 Quality management system
 • ISO 14001 Environmental management system
 • ISO 9001 and ISO 14001 – Combined version
 • Audit plan (ISO 9001:2015)
 • Audit report (ISO 9001:2015)
 • Annual clock of management
 • Minutes of the meeting of the management team
 • Minutes of the management review
 • Quality policy
 • Quality objective
 • Organization’s strategic planning
 • Roles, responsibilities, and mandates of the organization
 • Organizational chart
 • Project plan
 • Procedural Guidelines
 • Occupational Guidelines
 • Tender
 • Call for Tenders
 • Order
 • Order confirmation
Dashboardit
 • muistutukset

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

Pro Laadunhallinnalla rakennettu laadunhallinta- tai toimintajärjestelmä on mahdollista halutessanne auditoida ja sertifioida akreditoitujen laitosten toimesta.

Sertifioidun laatujärjestelmän etuja:
 • Tukee yrityskuvan rakentamista (sertifiointimerkintää voi käyttää mm. markkinointiviestinnässä) 
 • Sertifikaatti on tunnustettu kaikkialla maailmassa – auttaa kansainvälisessä kilpailussa
 • Sertifikaatti on ulkopuolisen tahon myöntämä luotettava osoitus siitä, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä

Pro Laadunhallintaa hyvin täydentäviä palveluita:

www.poikkeamienhallintajarjestelma.fi

www.riskienhallinta.org

www.hr-jarjestelma.com

www.tietosuojajarjestelma.fi

www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi

www.vastuullisuusraportti.fi

www.hseq-jarjestelma.fi/pro-hseq

Palvelukokonaisuutemme on laajentunut ja käsittää jo yli 25 erilaista palvelua.
Scroll to Top