Etusivu » Pro Riskienhallinta

Riskienhallinta ja poikkeamien seuranta tukevat toisiaan

Jaa sivu:

Toimintajärjestelmästandardit, kuten laadun johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001, ohjaavat organisaatioita toisaalta sekä virheiden ja poikkeamien ennaltaehkäisyyn riskienhallinnan avulla, että toiminnan parantamiseen poikkeamien analysoinnin avulla. Riskienhallinnalla pyritään jo ennalta varautumaan erilaisiin yrityksen toimintaa ja sen tuotteiden ja palveluiden laatua uhkaaviin riskeihin. Poikkeamien analysoinnilla taas hyödynnetään sattuneet virheet ja poikkeamat miettimällä, miten voisimme toimintaa muuttaa, jotta vastaavaa virhettä ei jatkossa syntyisi.

Riskienhallinta ja poikkeamien analysointi siis tukevat toisiaan. Poikkeama voi kertoa siitä, että jonkin riskin hallintatoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Tai poikkeama voi paljastaa ihan uuden riskin, jota ei aiemmin ole havaittu. Riskienhallinnalla taas pyritään pienentämään poikkeamien esiintymisen todennäköisyyttä.

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on helppo ja joustava tapa arvioida ja hallinnoida yrityksen, yhdistyksen tai julkisyhteisön riskejä.

Valitettavan usein riskienhallinta unohtuu kaikessa kiireessä vaikka siitä voisi olla todellista hyötyä organisaation ja sen toiminnan kehittämisessä. Riskienhallinnan hyötyjä voivat olla mm. tuotannon tehokkuuden ja laadun paraneminen, omaa toimintaa opitaan tuntemaan paremmin, resurssit kohdentuvat tärkeimpien ongelmien hallintaan, vahingot ja niiden kustannukset vähenevät, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät, asiakastyytyväisyys kasvaa ja organisaation imago paranee. Sen merkitystä ei siten kannata väheksyä ja unohtaa!

Laadunhallinnan olennainen osa on erilaisten riskien arviointi. Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida helposti hyvin monenlaisia riskejä.

Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • yli 90 valmista tarkistuslistaa erilaisiin riskeihin
  • työturvallisuuden riskit
  • koneiden ja laitteiden riskit
  • ympäristöriskit
  • liiketoiminnan riskit
  • projektiriskit
  • keskeytysriskit
  • henkilöriskit
  • uhka- ja väkivaltariskit
  • tietosuoja- ja tietoturvariskit
  • sopimus- ja vastuuriskit
  • tuoteriskit
  • rikosriskit
  • kemikaaliriskit
  • paloriskit
  • sosiaali- ja terveyshuollon riskit
  • pandemian riskien arviointi
  • sekä organisaation oma riskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamat
 • aloite / kehitysidea
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake

Laaja versio

Englanninkieliset riskien arvioinnit
 • Acts of damage
 • Agreement Risks
 • Business Risks
 • Environmental Risks
 • Expertise Risks
 • Information Risks
 • Personnel Risks
 • Product Risks
 • Travel and Traffic Risks
 • Violence Risks
 • Work Ability and Well-Being Risks
 • Work Community Risks
Dashboardit
 • muistutukset
 • riskit

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.riskienhallinta.org

Pro Riskienhallinnan esittely videomuodossa

Katso Pro Riskienhallinnan esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Scroll to Top